Strategie

Alles helder en klaar?

We nemen vaak aan van wel. Maar is dat zo? Kostbare inzichten over de noden van B2B klanten zit vaak verspreid over verschillende afdelingen. Doelgroepen en kanalen worden soms vaag omschreven en promotionele acties ad hoc opgezet. Voor klanten is het daarom niet altijd helder hoe je voor hen het verschil kan maken. Neem de tijd om stil te staan bij de waarde die je vandaag en morgen naar de markt wil brengen.

Hoe kunnen we je helpen?

Sales & marketing audit

Aan de hand van een audit leggen we samen pijnpunten bloot en reiken concrete verbeterpunten aan.

Marketingstrategie

We bouwen een duidelijk, sterk en stevig fundament voor je marketing -en sales inspanningen.

Go-to-market programma’s

We vertalen je doelstellingen in gerichte campagnes, managen ze en zorgen voor meer verkoop.

Sales- en marketing
audit

Is alles éénduidig en effectief? Je positionering in de markt, waardepropositie en verhaal naar de klant? Met onze audit leggen we pijnpunten bloot en reiken we concrete verbeterpunten aan om de slagkracht van je onderneming te verbeteren.

Een bredere kijk op je commerciële inspanningen

  • De evolutie van de markt en hoe je klanten je aanbod percipiëren.
  • De relevantie van je waardepropositie, marktsegmentatie en go-to-market-strategie.
  • De effectiviteit van je sales- & marketingactiviteiten: zijn ze afgestemd op de noden van je doelgroep?

Marketingstrategie

Potentiële klanten vallen zelden uit de lucht. Ze informeren zich online, volgen een onvoorspelbaar aankoopproces en willen vooraf een duidelijk zicht van de ROI. Om je oplossing succesvol naar de markt te brengen, heb je een gestructureerde aanpak nodig met de juiste boodschap voor de juiste persoon op het juiste moment.

Een duidelijk fundament voor je marketing- en salesinspanningen

  • Een accurate inschatting van je positie in de markt: de noden van de doelgroep, sterktes en zwaktes van concurrenten en het onderscheidend vermogen van je oplossing.
  • Concrete marketing en sales doelstellingen, vertaald naar meetbare acties.
  • Een pragmatisch plan van aanpak met heldere boodschappen, kanalen, timing en controle van de resultaten.

Go-to-market programma’s

Vroeger maakte marketing een mooie brochure, dropte ze bij sales en die gebruikte ze om klanten te overtuigen. Zo werkt het vandaag niet meer. Om de waarde voor de klant te laten doordringen in de markt, moet je de dialoog aangaan op een consistente manier. Gebruik campagnes om prospects te identificeren, bouw een relatie met hen uit en converteer ze naar klanten.

Een gestructureerde aanpak, van strategie en creatie tot opvolging

  • Slimme invalshoeken die de aandacht trekken en relevante content om via de juiste kanalen om klanten te bereiken.
  • Een creatief team om je verkoopmiddelen en -kanalen te creëren (whitepapers, blogs, ads, landingspagina’s, sites,..).
  • Constant monitoren, meten en bijsturen van je activiteiten om het maximale rendement te halen.

Wil je je
commerciële
slagkracht
verhogen?