Skip to main content

Een aanpak van denken én doen

Je waarde naar de markt brengen is een continu proces van strategie én implementatie.

Wij maken je marketingprogramma doeltreffender én voeren het in de praktijk uit

De aanpak van Beyond bestaat uit verschillende stappen: begrijpen, kaderen, aanpakken én evalueren.

  • Begrijpen
  • Kaderen
  • Aanpakken
  • Evalueren
1

BEGRIJPEN

Goede B2B-marketing en -sales start met het doorgronden en begrijpen van de uitdagingen van de doelgroep, de soorten oplossingen en hun technische achtergrond, en de beslissingsmechanismen die tot een aankoop kunnen leiden. Daarom stellen we pertinente vragen. Wat is de markt? Wat is de huidige positie? Waaruit bestaan de huidige oplossingen? Waar knelt de marketing-schoen? Van daaruit definiëren we de nieuwe marketingstrategie.
2

KADEREN

Om doelgericht te werken en alle neuzen in dezelfde richting te krijgen en te houden, bouwen we een doeltreffende structuur met efficiënte processen. Dat noemen we kaderen: we leggen duidelijke marketingdoelstellingen en -meetpunten vast. We definiëren heldere boodschappen en bepalen via welke kanalen we die gaan communiceren.
3

AANPAKKEN

We starten een continue kwalitatieve dialoog met uw potentiële klanten. Dat is maatwerk. We creëeren consistente waardevolle content (eventueel via een interne content factory) en verrassen uw doelgroep met creatieve campagnes via verschillende kanalen, zowel digitaal als klassiek.
4

EVALUEREN

B2B is voortdurend bijleren en bijsturen, dus houden we continu de vinger aan de pols. We zetten meetinstrumenten verstandig in om te checken of u bereikt wat u wilt bereiken. Daarbij houden we ook evoluties in uw markt in de gaten. We meten en herbekijken de uitdagingen en waarden van uw doelgroep en sturen bij waar nodig.

Wil je je
commerciële
slagkracht
verhogen?