Skip to main content

B2B-Branding

B2B, is dat Boring2Boring?

Een aankoopbeslissing van een bedrijf verschilt grondig van die van een consument. Waar de meeste B2C-merken aansturen op impulsaankopen, moet een B2B-merk het maken van een weloverwogen investering ondersteunen. Een beslissing die bovendien gemaakt wordt door verschillende personen. Je bedrijfsidentiteit en de merkenarchitectuur van je oplossingen moet hier dus op afgestemd zijn en de waarde reflecteren die je te bieden hebt. Maar ze hoeft zeker niet ‘boring’ te zijn.

Hoe kunnen we je helpen?

Merkanalyse

Sluit je huidige bedrijfsidentiteit en merkenarchitectuur aan bij je ambities?

Bedrijfsidentiteit

Is je imago relevant, herkenbaar en onderscheidend? Is je huisstijl toepasbaar, samenhangend en flexibel?

Merkenarchitectuur

Hoe passen je oplossingen in de markt. Heb je passende tekst en beeld om je merk vorm te geven?

Merkanalyse

Hoe zien potentiële klanten je bedrijf? Is je verhaal relevant en inspirerend voor hen? Hoe maak je het verschil met je concurrenten ? Hoe versterkt je identiteit je onderscheidend vermogen? Is je huisstijl makkelijk inzetbaar en consistent over alle toepassingen en kanalen heen?

We houden je bedrijf voor de spiegel:

  • We brengen samen je bestaande bedrijfsidentiteit en merkenarchitectuur van je oplossingen in kaart
  • We bekijken kritisch het verhaal dat ze brengen en hoe ze het verkoopproces kunnen faciliteren.
  • We benchmarken met je concurrenten en bedrijven in andere sectoren. We detecteren pijnpunten en opportuniteiten.
  • We tekenen de krijtlijnen uit van je aangepaste, gewenste identiteit.

Bedrijfsidentiteit

Je bedrijf evolueert, je identiteit moet volgen. Naarmate je groeit en innoveert, verandert je verhaal naar de markt. Dat verhaal moet juist vertaald worden in woord en beeld. Het moet de relevantie voor de doelgroep onderbouwen en herkenbaar en onderscheidend zijn. Daarnaast moet je huisstijl toepasbaar zijn in verschillende uitingen: samenhangend en flexibel – van sociale media post tot offertetemplate. Je identiteit moet inspireren en waarde uitstralen voor klanten.

We brengen een inspirerend verhaal in woord en beeld:

  • We vertrekken van het verhaal dat je naar de markt brengt en vertalen dit in woord en beeld – van elevator pitch tot een illustratiestijl die je oplossingen in één oogopslag duidelijk maakt.
  • We werken een consistente en toepasbare huisstijl uit en voorzien alle communicatiemiddelen om die toe te passen.
  • We werken een communicatieplan uit om je nieuwe identiteit intern en extern te lanceren.

Merken(architectuur)

Een B2B-merk staat zelden los van het bedrijf. Je merkenarchitectuur moet de logica reflecteren van de waarde die je klanten biedt. Voor iedere oplossing moet je dan ook zorgvuldig die merkattributen selecteren die resoneren bij de doelgroep.  Die leggen we vast in een juiste verwoording en beeldregister, zodat ze inzetbaar zijn bij iedere fase van het B2B-verkoopproces:  gaande van teasende video’s op sociale media tot “consultative selling” presentaties en tender books.

We bouwen een merk dat meer is dan een logo:

  • We zetten samen de positionering van je oplossing scherp, gekaderd binnen je merkenarchitectuur en je bedrijfsidentiteit.
  • We ontwikkelen tekst en beeld om je merk vorm te geven: we voorzien benaming, strapline, logo, fotografie en illustraties.
  • We voorzien alle tools om je merk in de markt te zetten, gaande van sales support tools om direct sales te ondersteunen tot lanceringscampagnes en launch kits voor distributeurs.

Wil je je commerciële impact vergroten? Contacteer ons!