Skip to main content
over beyond marketing

Over ons

Wij maken de waarde zichtbaar, ‘beyond’ de klassieke valkuilen

Met een groot enthousiasme voor B2B marketing ontwikkelen we samen de bedrijven van morgen. Altijd met de focus op het doorgronden en begrijpen van de uitdagingen van de doelgroep. Zo bieden we o.a. advies en ondersteuning in digital-marketing, go-to-market, B2B content creatie, B2B branding, employer branding en B2B consultancy. Onderdeel zijn van je succes, daar doen we het voor!

Een marktgerichte strategie

We zorgen dat potentiële klanten onmiddellijk de meerwaarde zien. We werken immers marktgericht en vervallen niet in de klassieke valkuilen. Of zoals wij het graag samenvatten: we gaan beyond ‘features & benefits’, beyond ‘ad hoc’, beyond silo’s en beyond ‘chitchat’.

Marktgerichte-strategie-beyond-marketing-B2B

We helpen B2B bedrijven hun ambities te realiseren

“We bekijken het dus niet alleen inside-out (wie ben je en wat doe je) maar vooral outside-in (wie is je doelgroep en wat kan hen gelukkig maken).”

Beyond “features & benefits”

B2B-oplossingen krijg je niet (meer) verkocht met een nette lijst van features & benefits of een louter technisch verkoopverhaal. Met Beyond benadrukken we de objectieve én subjectieve waarden die je aan jouw klanten biedt. Daarmee creëren we overtuigende en enthousiasmerende bedrijfs- en verkoopverhalen. Of in marketing-termen: we bekijken het niet alleen inside-out (wie bent je en wat doet je) maar vooral outside-in (wie is de doelgroep en wat maakt hen gelukkig).

Beyond “ad hoc”

Vandaag volstaat het niet meer om ‘ad hoc’ aan marketing te doen via beurzen en mailings. Voor Beyond is B2B-marketing een continu en proactief proces. Op basis van onze markt- en bedrijfsanalyse leggen we de juiste positionering vast, kiezen we de juiste kanalen en formuleren we de juiste boodschappen. Zo vergroten we de bekendheid, activeren we de doelgroep, genereren we leads en houden we de (potentiële) klanten warm. We meten ook continu hoe doeltreffend de acties zijn en sturen zo nodig bij.

Beyond silo’s

Veel B2B-organisaties zitten opgesloten in silo’s: verschillende afdelingen zoals R&D, operations, customer services en marketing werken elk op hun eigen eiland. Met Beyond werken we over die silo’s heen. We zorgen dat kennis en marktinzichten gedeeld worden en we zetten gezamenlijke doelen op zodat alle neuzen in dezelfde richting staan. Dat maakt het makkelijker om de waarde sterker te communiceren en in de markt te zetten.

Beyond “chitchat”

B2B kent vaak lange verkoopscycli en (hopelijk) nog langere klantrelaties. Dat betekent dat je langdurig met de vele beslissers moet blijven communiceren. Veel B2B-bedrijven vervallen dan algauw in “chitchat”, lichtvoetige conversaties en nietszeggende posts op sociale media. Beyond helpt je om een constructieve dialoog met jouw klanten en potentiële klanten te onderhouden. We laten zien dat je de doelgroep écht begrijpt en maken subtiel duidelijk hoe je het leven van jouw klanten aangenamer en waardevoller maakt.

Wil je je
commerciële
slagkracht
verhogen?