Skip to main content

Marktgericht

We zorgen dat uw potentiële klanten onmiddellijk uw meerwaarde zien. We werken immers marktgericht en vervallen niet in de klassieke valkuilen. Of zoals wij het graag samenvatten: we gaan beyond ‘features & benefits’, beyond ‘ad hoc’, beyond silo’s en beyond ‘chitchat’.

We maken uw waarde zichtbaar, ‘beyond’ de klassieke valkuilen

“We bekijken het dus niet alleen inside-out (wie ben je en wat doe je) maar vooral outside-in (wie is je doelgroep en wat kan hen gelukkig maken).”

Beyond “features & benefits”

B2B-oplossingen krijg je niet (meer) verkocht met een nette lijst van features & benefits of een louter technisch verkoopverhaal. Met Beyond benadrukken we de objectieve én subjectieve waarden die u aan uw klanten biedt. Daarmee creëren we overtuigende en enthousiasmerende bedrijfs- en verkoopverhalen. Of in marketing-termen: we bekijken het niet alleen inside-out (wie bent u en wat doet u) maar vooral outside-in (wie is uw doelgroep en wat maakt hen gelukkig).

Beyond “ad hoc”

Vandaag volstaat het niet meer om ‘ad hoc’ aan marketing te doen via beurzen en mailings. Voor Beyond is B2B-marketing een continu en proactief proces. Op basis van onze markt- en bedrijfsanalyse leggen we de juiste positionering vast, kiezen we de juiste kanalen en formuleren we de juiste boodschappen. Zo vergroten we uw bekendheid, activeren we uw doelgroep, genereren we leads en houden we uw (potentiële) klanten warm. We meten ook continu hoe doeltreffend uw acties zijn en sturen zo nodig bij.

Beyond silo’s

Veel B2B-organisaties zitten opgesloten in silo’s: verschillende afdelingen zoals R&D, operations, customer services en marketing werken elk op hun eigen eiland. Met Beyond werken we over die silo’s heen. We zorgen dat kennis en marktinzichten gedeeld worden en we zetten gezamenlijke doelen op zodat alle neuzen in dezelfde richting staan. Dat maakt het makkelijker om uw waarde sterker te communiceren en in de markt te zetten.

Beyond “chitchat”

B2B kent vaak lange verkoopscycli en (hopelijk) nog langere klantrelaties. Dat betekent dat u langdurig met de vele beslissers moet blijven communiceren. Veel B2B-bedrijven vervallen dan algauw in “chitchat”, lichtvoetige conversaties en nietszeggende posts op sociale media. Beyond helpt u om een constructieve dialoog met uw klanten en potentiële klanten te onderhouden. We laten zien dat u uw doelgroep écht begrijpt en maken subtiel duidelijk hoe u het leven van uw klanten aangenamer en waardevoller maakt.

Wil je je commerciële impact vergroten? Contacteer ons!